Ana Sayfa / Bilgiler / Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Kurumsal

  •       NOKTASAL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ - Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Tespiti - TS EN ISO 9612 standardına uygun olarak, ortam gürültüsü ölçümlerinin yapılması
  •       KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ - Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi Ve İşitme Kayıplarının Tespiti - TS 2606 ISO 1999 standardına uygun olarak,  kişisel gürültü maruziyeti ölçümlerinin yapılması
  •        TÜM VÜCUT TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ - Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - TS ISO 2631-1 (TS EN 1032 +A1 ile birlikte) standartlarına uygun olarak, kişilerin maruz kaldığı tüm vücut titreşimi ölçümlerinin yapılması
  •         EL-KOL TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartlarına uygun olarak, kişilerin maruz kaldığı tüm vücut titreşimi ölçümlerinin yapılması
  •        TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ - Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması İle Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti - TS EN 1032+A1 standartlarına uygun olarak, titreşim emisyon değeri ölçümlerinin yapılması
  •         NOKTASAL VE KİŞİSEL MARUZİYET TOZ ÖLÇÜMÜ – Toplam Solunabilir Toz Tayini - MDHS 14/3 Standardına uygun gravimetrik yöntemle toz ölçümlerinin yapılması
  •         AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ –  İşyerlerindeki Aydınlatma / Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü - COHSR-928-1- IPG-O3 Standardına uygun olarak işyeri aydınlatma ölçümlerinin yapılması
  •         TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ – Sıcak Ortamlar İçin WBGT ( Yaş Hazne Küre Sıcaklığı ) İndekine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı Ve PMV – PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi - TS EN 27243 ve TS EN ISO 7730 Standartlarına uygun olarak işyeri termal konfor parametreleri ölçümlerinin yapılması
  •         TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ – Orta Dereceli Termal Ortamlar İçin PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi - TS EN ISO 7730 Standardına uygun olarak termal konfor ölçümlerinin yapılması
  •         GAZ ÖLÇÜMÜ – Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü - ASTM-D 4490-96 Standardına uygun olarak dedektör tüp ile anlık olarak ( tolüen, oksijen, kükürtdioksit, ksilen, karbonmonoksit, benzen ve azotoksit ) gazlarının ölçümlerinin yapılması 
  •         PİTOT TÜPÜ İLE HAVALANDIRMA  ÖLÇÜMÜ – Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini - TS ISO 10780 Standardına uygun olarak L-tipi Pitot tüpü ile numune alarak baca gazı havalandırma ölçümlerinin yapılması