Hizmetler/ Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

Kurumsal

Blog Pic

 

Çevre Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetlerimiz

- 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayandırılarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğler kapsamında bünyesindeki yetkili çevre görevlileriyle firmanıza bilgi sağlanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi

- Firmanıza sağlanacak olan çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi,

Çözüm Ortaklarımızla Yürüttüğümüz Faaliyetler

-ÇED raporu ve Proje tanıtım dosyası hazırlanması
- Laboratuvar Hizmetleri (Emisyon, İmisyon, İSG Ölçümleri ve Atıksu, Atıkyağ Anazlizleri
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri
- Atık Yönetimi Hizmetleri
- Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması
- Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Projelendirme ve Kurulumu