Hizmetler/ İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

Kurumsal

Blog Pic

 

İlkyardım; ev ve işyerindeki kazalar, doğal afetler, trafik kazaları, kalp krizi vb. olaylarda, bilinçli bir müdahale ile, hayati tehlike varsa ortadan kaldırmak, durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla yapılan girişimlerdir. Kaza veya olay gerçekleştiğinde; çaresiz kalmayıp, en değerli olan ilk dakikalardaki müdahaleleri yapabilmek hayat kurtarıcıdır.

İlkyardım uygulaması; Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili eğitim merkezinden eğitim alarak, sınav sonucunda “İlkyardımcı Sertifikası” alan herkes tarafından yapılabilmektedir.

Yasal Zorunluluk

Madde 19 - (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

Eğitim Kapsamı

İlkyardım eğitimleri sonucunda katılımcılar; aşağıda özetlenmiş ve herbiri birbirinden değerli olan konu başlıkları hakkında bilgi ve beceriye kavuşacaklardır

- Suni solunum - kalp masajı
- Soluk borusuna yabancı cisim kaçması
- Kanamalar
- Bayılma, boğulma, şok, koma
- Zehirlenme
- Havale
- Elektrik çarpması
- Kalp krizi
- Şeker düşmesi (hipoglisemi)
- Kırık - çıkık - burkulmalar
- Yaralanmalar
- Sara krizi
- Hayvan ısırıkları (köpek, arı, akrep, yılan vb.
- Araç içinden yaralı çıkarma işlemleri
- Yaralı taşıma teknikleri
- Yanıklar, donmalar
- Göze, kulağa, buruna yabancı cisim kaçması vb.