Hizmetler/ İşe Giriş Tetkik ve Tahlilleri

İşe Giriş Tetkik ve Tahlilleri

Kurumsal

Blog Pic

 

Portör Muayenesi

Portör; bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenleri taşıyarak onları başkalarına bulaştıran, buna karşılık kendileri çoğu zaman sağlıklı durumda kalan anlamına gelmektedir.

İşe Giriş Muayeneleri ve Tekrarları

4857 sayılı İş Kanunu’na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir.

AC Grafisi (35-35 Ölçülerinde, CD Baskılı

İşletmede zamana kaybına neden olmadan çalışanların akciğer grafileri dijital ortamda çekilmektedir. Çekilen filmler bilgisayar ortamında saklama, paylaşma ve kontrol etme kolaylığını sağlamaktayız. Akciğer grafileri radyoloji uzmanınca değerlendirilerek raporlandırılmakta ve işletmeye teslim edilmektedir.

ODYO - SFT

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. Gaz, toz, duman ve kimyasallar sonucu akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Tüm Kan Tahlilleri

- Glukoz, BUN, creatin, AST, ALT, GGT, kolesterol, kurşun, CBC, Hbs Ag, HCV, portör tahlilleri.
- Hemogram - AST - ALT - GGT
- BUN - Kreafinin - KŞ - Kolestrol
- HBsAg - HCV - HIV
- Kanda Kurşun
- İdrarda Fenol
- İdrarda Hippürik Asit vb