Hizmetler/ İşyeri Hekim ve İş Guvenliği Uzman Hizmeti

İşyeri Hekim ve İş Guvenliği Uzman Hizmeti

Kurumsal

Blog Pic

 

İşyeri Hekimliği & İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; tüm işyerleri İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet alımı ile yerine getirebilmektedir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Amacı Nedir?

OSGB, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; işyerlerinde
- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Önlemleri,
- Çalışma Ortamı ve Çalışan Sağlığının Gözetimi,
- Eğitim ve Danışmanlık,
- Kayıt ve İstatistik hizmetleri sunar.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin İşverenler Açısından Avantajları Nelerdir?

- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelini bünyesinde istihdam etme zorunluluğu olmaz.
- Personellerin tüm hakları, işverenin hizmet aldığı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin sorumluluğundadır.
- Alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilir.
- Personelleri ayrı ayrı temin ederek sözleşme yapmak yerine, tek elden hizmet alma imkanı sağlar.
- İSG hizmetlerinin; izin, hastalık vb. gerekçeler sebebiyle aksamadan, devamlı olarak sunulmasını sağlar.

İş kazalarının %98’i, meslek hastalıklarının %100’ü önlenebilir. Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesinde CAN ASİL OSGB hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle daima yanınızda.