Hizmetler/ Mobil Sağlık Hizmet

Mobil Sağlık Hizmet

Kurumsal

Blog Pic

 

İş sağlığı Güvenliği Kanunu Madde 15

İşverenler;
- Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

- Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak durumundadır.

* İşe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası / meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
* Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamazlar. 

Çalışanlarınızın sağlık kontrollerini işyerinizde yapmaktayız. Zaman ve işgücü kaybetmeden iş veriminin artmasını sağlamaktayız. Tam donanımlı mobil sağlık aracımızla işyerinize gelerek çalışanlarınız için gerekli tüm tahlil ve tetkikleri gerçekleştiriyoruz.

Hizmetlerimiz

- Dijital akciğer grafisi (röntgen)
- Kan ve idrar tahlili
- Odiometri (işitme testi)
- Solunum fonksiyon testi
- EKG
- Portör Tahlilleri