Hizmetler/ Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Kurumsal

Blog Pic

 

İşyerlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında risk değerlendirmesinin bir parçası olarak; fiziksel ve kimyasal risk değerlerinin belirlenmesi işidir.

Kimyasal Ölçümler

İşyerinde yanıcı ve patlayıcı gaz ve buharların tespiti, işyerinde toksik gaz ve buharların tespiti, işyerinde toplam uçucu organik bileşenlerin tespiti, işyerinde solunabilir ve toplam tozların tespiti.

Baca Gazı Emisyon ve İmisyon Ölçümleri

İşyerlerinde baca gazı emisyon ve imisyon ölçümleri firmamız tarafından konusunda uzaman ekibimizle yapılmaktadır.

Kimyasal Ölçümler

Toz Ölçümleri

İşyerlerinde havada uçuşan organik ya da inorganik parçacıkların tespitidir. Toz ölçümleri, işyerindeki toplam toz ve solunabilir toz olarak ikiye ayrılmaktadır. Toplam toz analizinde ışık saçılması ya da gravimetrik olarak yapılan ölçümün sonucu Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde yer alan sınır değerlerle karşılaştırılır. 

Solunabilir toz analizi ise yalnızca gravimetrik yollarla yapılmaktadır ve yine sonuçlar Tozla Mücadele Yönetmeliği’ndeki değerlerle karşılaştırılmaktadır.

Kimyasal Gaz ve Buhar Ölçümleri

İşyerlerinde proses sebebiyle ortaya çıkan toksik, yanıcı gaz ve buharların tespit edilerek Kimyasal Maddelerle Mücadele Yönetmeliği’ndeki değerler ile karşılaştırılması esasına dayanır.

Hangi kimyasal maddenin derişiminin ölçüleceğine, işyerinde yapılan iş gereği kullanılan kimyasal maddelerden yola çıkarak karar verilir. Bu değerlere bağlı olarak patlama alt sınır değeri de dedektör tipli cihazla belirlenmektedir.

Fiziksel Ölçümler

Aydınlatma Ölçümü

İşyerindeki aydınlatma durumunun (ışık şiddeti) diyot sensörlü portatif bir cihaz ile lux cinsinden ölçülerek TS EN 12464-1 : 2013 standardında belirtilen sınır değerler ile karşılaştırılması.

Gürültü Ölçümü

İşyerlerinde; makinalardan, prosesten, yapılan işten vb. kaynaklı insanı rahatsız edici seslerin hassas mikrofonlu portatif cihazlar ile dB cinsinden ölçülerek kanun kapsamındaki Gürültü Yönetmeliği’nde yer alan sınıf değerler ile karşılaştırılmasıdır.

Gürültü Ölçümü Türleri;
1- Ortam gürültüsünün tespiti: El tipi ses seviye ölçer ile gürültü kaynağı yakınında yapılan ölçümler.
2- Kişisel maruziyet gürültü ölçümü: Çalışanların üzerine takılan cihaz ile tüm gün yapılan ölçümler sonucunda çalışanın günlük maruz kaldığı gürültü seviyesinin belirlenmesi.

Titreşim Ölçümü

Çalışanların maruz kaldığı titreşim, bina titreşimi, malina titreşiminin m/s2 cinsinden ölçülerek kanun kapsamındaki Titreşim Yönetmeliği ile karşılaştırılmasıdır. Kişilerin yaptığı işe bağlı olarak el – kol titreşimi ya da tüm vücut titreşimi olarak ölçülmektedir.

Termal Konfor Ölçümü

İşyerinde sıcaklık (derece), nem (%), hava akımı (m/s) hızının yanında çalışanların maruz kaldığı ısıl yük, portatif cihazlarla santigrat derece cinsinden ölçülür.