Hizmetler/ Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Kurumsal

Blog Pic

 

Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereği ; 30 nisan 2013 - Resmi gazete 28633 / Madde - 10 İşveren, belirtilen yükümlülük gereklerini yerine getirmek için Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları içeren dökümandır.

Ayrıca, İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun olmalıdır. ATEX Direktiflerine göre İşletmelerde Patlama olabilecek bölgelerin seçimi ve EX Makina ve Ekipmanların uygunluğunu sağlamalıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin gereklerini yerine getirilmelidir.

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemeli,
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almalıdır