Hizmetler/ Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı

Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı

Kurumsal

Blog Pic

 

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

6331 sayılı kanun gereği her işletmenin risk analizi yapması yada yaptırması gerekmektedir.