Hizmetler/ Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Kurumsal

Blog Pic

 

Türkiye’nin taraf olduğu ve 49 ülke tarafından uygulanan Uluslararası ADR konvansiyonu çerçevesinde, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı resmi gazete ile değişik Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ gereğince;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan(Alıcı) olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan(Örn: Patlayıcılar, Radyoaktif Maddeler Ve Tıbbi Atıklar) tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmeli veya Aylık olarak TMGD Hizmeti satın almalıdır.